+11
Shendo Lancaster Studio
Mã căn hộ: R6
Bảng giá phòng
Thuê theo giờ
(Tối đa 10 tiếng)
Giá
2 tiếng đầu
625.000đ
1 tiếng tiếp theo
100.000đ
Thuê từ 11 tiếng
Giá
Qua đêm
(11 tiếng - 24 tiếng)
1.500.000đ
1 tiếng ra muộn (tối đa 15 tiếng)
100.000đ
Phụ phí
Phụ phí chung
Giá
Phí thêm 1 người (Tính từ người thứ 3)
312.500đ
Ưu đãi
Giảm 7% khi đặt 7 ngày trở lên
Giảm 10% khi đặt 30 ngày trở lên
Chính sách huỷ và chỉnh sửaChi tiết
Đặt phòng thành công
Hoàn 100% tiền phòng và 100% tiền dịch vụ
2 ngày trước check-in
Không hoàn tiền
Nhận phòng

625.000
đ/2Giờ
-
1.500.000
đ/Ngày
Thời gian
Số khách
Dịch vụ kèm theo (0)
Thời gian chuẩn bị: 45 phút
Thời gian chuẩn bị: 90 phút
Thời gian chuẩn bị: 90 phút
Thời gian chuẩn bị: 60 phút
Thời gian chuẩn bị: 40 phút
Thời gian chuẩn bị: 90 phút
Thời gian chuẩn bị: 90 phút
Thời gian chuẩn bị: 60 phút
Thời gian chuẩn bị: 60 phút
Thời gian chuẩn bị: 60 phút
Thời gian chuẩn bị: 90 phút
Thời gian chuẩn bị: 90 phút
Thời gian chuẩn bị: 60 phút
Thời gian chuẩn bị: 60 phút
Thời gian chuẩn bị: 90 phút
Thời gian chuẩn bị: 60 phút
Thời gian chuẩn bị: 30 phút
Thời gian chuẩn bị: 90 phút
Thời gian chuẩn bị: Không yêu cầu
Thời gian chuẩn bị: 30 phút
Thời gian chuẩn bị: Không yêu cầu
Thời gian chuẩn bị: 30 phút
Thời gian chuẩn bị: 30 phút
Thời gian chuẩn bị: Không yêu cầu
Thời gian chuẩn bị: Không yêu cầu
Thời gian chuẩn bị: Không yêu cầu